Wongnai Media
Software Engineer (InternalTools)
฿25,000-฿50,000 Wongnai Media - วัฒนา กรุงเทพมหานคร

Responsibilities

เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อการใช้งานภายในบริษัท Wongnai เช่น ระบบ ERP ที่ช่วยควบคุม Data Flow

ระหว่างทีมต่างๆ ในบริษัทให้เป็นตามกระบวนการที่กำหนดไว้, หน้าจอแสดงสถิติต่างๆ ของระบบ Wongnai, เครื่องมือ

สำหรับช่วยให้เรียกดูหรือวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมต่างๆ ในบริษัท

และทำให้มีมาตรฐานมากขึ้น

Qualifications

สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้

มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS

มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ต่างๆ

มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้(Bonus)

หากมีประสบการณ์การใช้ Django, Odoo, Node.js หรือ React จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Related Skills
#django#nodejs#react
Contact
Wongnai Media
Wongnai สำนักงานใหญ่ อยู่ห่างจากสถานี BTS ทองหล่อ 600 เมตร และมีสำนักงานอยู่ใน 7 จังหวัดอันได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น โคราช ชลบุรี หัวหิน ภูเก็ต และหาดใหญ่