โลโก้บริษัท FlowAccount.com

Junior Android - [Ad]

FlowAccount.com - Middle-Level, Full time - Bangrak Bangkok
฿25,000-฿35,000
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Android SDK, Java - มีประสบการณืในการใช้งาน RESTful Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML - มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN, Git - มีความคุ้นเคยกับการใช้ 3rd party libraries ต่างๆ เช่น Retrofit 2.0, Recycle View - ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
a year ago

Contact

FlowAccount.com
FlowAccount Co., Ltd. 141/63 38th Floor Unit 40B1 Skulthai Surawong Tower, Surawong Road Suriyawong, Bangrak, Bangkok Thailand 10500

About FlowAccount.com

FlowAccount.comAgriculture

Bangkok